AZMIN SOMBONG CUBA TUNJUK PANDAI?

11.3O PAGI : HAMPIR 45% TELAH KELUAR MENGUNDI

Menurut sumber jumlah pengundi yang telah membuang undi menghampiri 40 % sekarang.

Setakat ini belum ada laporan tentang insiden dan salah laku semasa pengundian.

Perayu-perayu undi dari kalangan kaum Tionghua juga turut berkempen di beberapa peti undi. 


Comments