AZMIN SOMBONG CUBA TUNJUK PANDAI?

ISLAM FOR ALL/ISLAM UNTUK SEMUA

ISLAM FOR ALL 

ISLAM UNTUK SEMUA membawa erti bahawa Islam melindungi semua tanpa mengira bangsa dan agama. Nabi Muhammad s.a.w. diutuskan sebagai RAHMATAN li al-Aalamien (Rahmat dan kasihsyg bagi seluruh alam serwajagat).

Bukan cara Islam mengugut untuk membakar kitab agama lain. 

Bukan cara Islam memaksa orang lain menerima Islam. "Tiada paksaan dalam agama". Tetapi Islam menunjukkan teladan dan ikutan yang baik sebagaimana Rasulullah memerintah Madinah di mana Kaum Yahudi  


Bani Nadir, Qainuqak dan Quraizah berjanjis setia dengan Nabi.

BUkan cara Islam menghina, memusuhi dan menjadikan rakyat bukan Islam sebagai warga kelas kedua dan hamba. Walaupun kita lihat kaum agama lain memerintah negara tertentu mereka menindas umat Islam. Tetapi kerajaan Islam tetap adil kepada semua.

Islam untuk semua ................


Comments